Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Родителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да подадат съответната декларация от 30 ноември до 31 декември 2023 г.  В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 г.

Сумите, които може да се получат, са в зависимост от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две – 12 000 лв.  и сума за получаване до 1200 лв., за три и повече – 18 000 лв. със сума за получаване до 1800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2023 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци. Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на условията.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Освен през работодател, другият начин за ползване на годишния размер на данъчните облекчения е с подаване на годишна данъчна декларация  в срок от 10 януари до 30 април 2024 г. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

 

За повече въпроси :

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560 / 0885 799 330

 

Leave a comment