Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 Увеличават се размерите на минималните осигурителни доходи (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Увеличението се състои в следното: тези, които са по-ниски от МРЗ за 2024 г., се изравняват с МРЗ и стават в размер на 933 лв., а останалите остават без промяна.
 Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (вкл. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители) в размер на 933 лв.
 Увеличава се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3750 лв.
 За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, тоест върху 466.50 лв (увеличение).

 За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 933 лв (увеличение).

 Има промени във вноските за фонд ТЗПБ по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 – 1.1 на сто).
 Запазва се нулева вноска за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС).

 Запазен е необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.

 Времето в неплатен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година.

Обезщетения и болнични от 01.01.2024 г.

 Променя се режимът на изплащане на болничните от работодателя съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО. Промяната се състои в следното: първите два работни дни (вместо три) се изплащат от осигурителя в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а останалите – от ДОО.

 Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

 Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

 Запазва се размерът на втората година майчинство. Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 780 лв.

 Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

 Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (без промяна), максимален размер – 107.14 лв (увеличение).

 

Средномесечния доход за семейни месечни помощи за 2024 година е:

810 лева, а детските са следните – 50 лева за едно дете, 110 лева за 2 деца, 165 лева за три деца, 175 лева за четири деца, а за всяко следващо дете в семейството с 20 лева отгоре.

При бременност еднократната помощ през 2024 година ще бъде 225 лева.

През 2024 са утвърдени еднократни помощи при раждане на дете, а именно – 375 лева за първо дете, 900 лева за второ дете,  450 лева за трето, 300 за четвърто и всяко следващо.

Също така, бюджетът на ДОО предвижда увеличение на всички пенсии, отпуснати преди края на тази година с 11% от 1 юли 2024. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (при пълен осигурителен такъв) ще се увеличи на 580.57 лв. от същата дата.

Максималният размер на изплащане на една или повече пенсии остава на нивото от 3400 лв., докато социалната пенсия за старост ще се повиши до 307.07 лв.

От 1 януари работодателите могат да представят електронни ваучери за храна, а от 1 юли ще могат да предоставят само електронни. В преходния период работодателите трябва да изберат един от двата начина – не може и двата, и когато решат да преминат към електронни ваучери, трябва да предоставят само такива на своите служители. Електронният ваучер представлява или карта, приличаща на познатите ни банкови карти, или изцяло виртуален инструмент, може и да е мобилно приложение.

Потребителите ще могат да си закупят и продукт, който е с по-ниска цена от тази на ваучера: “Ще може да си купите кафе или закуска, а остатъкът ще остане наличен в баланса, ще може да се провери точни колко пари остават след това и каква е валидността. Също така спестяванията за търговците са значителни и те също трябва да се взимат предвид.”

Максималният размер на ваучера за служител на месец е 200 лв., като няма минимална сума. А валидността му е 12 месеца от срока на издаване.

Ваучерите се декларират пред НАП.

Очаквайте и информация от отдел Счетоводство относно облагането.

Leave a comment