Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Размерът на таксата за битови отпадъци може да се намали чрез подаване на декларация в срок от 01.10 до 30.11 на предходната година, с която да се заяви вид и брой на контейнери за отпадъци.

Ако изберете този начин на определяне такса битови отпадъци съществуват два много съществени момента, които трябва да се вземат предвид:

  • Не винаги заплащането на база съд и честота на извозване е най-евтиния вариант. Трябва предварително да се направят изчисления за всички алтернативни случаи.
  • Почти винаги декларацията, чийто срок е 30.11 се подава преди общинският съвет да е взел решение и да е одобрил план-сметката за следващата година, но е невъзможно е предварително да знаем точния размер на такса битови отпадъци, която ще дължим.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560