Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

– Относно ДДС на виното и бирата –  на 05.07.2022 година в Държавен вестник е публикувана  промяна на  ДДС на виното и бирата –  от 9% на 20%. Промяната е в сила от 09.07.2022 година. Ставката е е валидна за доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на при­готвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки. Тя се прилага също и за облагаемите доставки с място на изпълнение на територията на страната., при внос на стоки на територията на страната и при облагаемите вътреобщносни придобивания на стоки.

– Относно отстъпката  от 25ст. за литър за гориво на всички физически лица (собственици или ползватели на МПС) – мярката влиза сила три дни след  обнародването и, тоест отстъпката трябва да е в ход от 09.07.2022год. (Събота). За да получи отстъпка потребителят трябва да е собственик или ползвател на моторното превозно средство и да предостави талон, удостоверяващ това. Отстъпката ще е налична само за гориво без добавки. Собствениците на бензиностанции ще могат да решат сами дали да се включат в предоставянето на държавна помощ.

– Относно компенсация за цената на тока на Юридическите лица –  Тази компенсация ще могат да ползват всички небитови потребители. Те бъдат компенсирани със 100% от разликата между реалната средно месечна борсова цена на сегмента “Ден напред” на Българската независима енергийна борса и приетата за база цена в размер на 250 лв./мВтч. Така ако средните цени са 600 лв./мВтч, бизнесът реално пак ще плати 250 лв./мВтч. С други думи при сметка за ток от примерно 7500 лв., компенсацията ще покрие 4500 лв., а за потребителят ще останат за плащане 3000 лв.

– Относно 0% ДДС на хляба – Хлябът и брашното ще бъдат с нулева ставка на ДДС за срок от една година – до 1 юли 2023 г. В Държавен вестни е описано точно за какъв хляб и какво брашно ще важи нулевата ставка, а именно: “Хляб” е продукт, който се получава от изпичането на тесто, получено от смесване на пшенично брашно или друга зърнена култура, самостоятелно или в комбинация, и вода, със или без добавяне на сол, втасало с помощта на хлебна мая или закваска, и технологични добавки”, гласи приетият от парламента текст. Така нулевата ставка може да се окаже, че важи и за питки за бургери, франзели, козунаци и други тестени изделия, които втасват с мая или закваска.“Брашно” е продукт, който се получава от смилане на хлебна пшеница и е годен за производството на хляб, Така нулевата ставка ще важи само за пшенично брашно, но не и за направено от други зърнени култури.

-Относно промяна в ЗДДФЛ относно облагаемият доход на адвокатите става 40% – Това означава, че адвокатите ще могат да си намаляват дохода с 40%  преди данъчното облагане, вместо с 25%, колкото са те за свободните професии. Данъчната промяна ще засегне само oнeзи  адвокати, които се облагат като физически лица, и не засяга големите адвокатски кантори, които се облагат по друг ред.

-Относно данъчните облекчения за децата – Според новите промени публикувани в Държавен вестник – данъчното облекчение  нараства За едно дете то ще бъде  от 4500 лв. на 6000 лв., а за две деца от 9000 лв. става 12000 лв., а за три и повече деца се увеличава от 1350 лв. на 18 000 лв. Но тъй като данъкът върху доходите е 10%, реално дължимите налози се намаляват с 600 лв. за едно дете, с 1200 лв. за две деца и 1800 лв. за три и повече деца. Това прави по 50 лв. на дете на месец. Тези облекчения може да се ползват наведнъж в началото на 2023 г. с подаване на годишна данъчна декларация за доходите от 2022 г. Като може да се ползват и от двамата родители, ако доходите на единия не са достатъчни, за да ползва цялото облекчение.

Облекчението за деца може да се ползва и текущо през 2022 г. За целта един от родителите трябва да подаде декларация пред работодателя си, че иска да ползва облекчението авансово и, че другият родител няма да го ползва.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560