Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Cropped shot of Stock market experts use tablet to follow the news to assess the volatile stock market situation.

Подаване на документи, Регистрация и пререгистрация ...

• Регистрация на фирма по ДДС (Закон за данък върху добавената стойност - ЗДДС);

• Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията;

• Пререгистрация на фирми в НАП;

•Обработка и подаване на документи в НОИ;

• Регистрация на касов апарат;

Всички видове регистрации в:
- Национална Агенция за Приходите /НАП/;
- Национален Осигурителен Институт /НОИ/;
- Регистър Булстат;

- Агенция по Вписванията
- Национален Осигурителен Институт;
- Дирекция Бюро по труда;
- Местни Данъци и Такси
- и др.