Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Calculator and binders with papers are waiting to be processed by business woman or bookkeeper back in blur. Internal Audit and tax concept.

Предлагаме внасяне на преписки в държавните администрации и получаване на удостоверения и изходяща кореспонденция от тях за търговски и други регистрации:

• Изготвяне на отчети и справки, съгласно изискванията на клиента;

• Изготвяне на заповеди свързани с дейността на фирмата /за командировки, разходна норма за гориво, отпуски и др./;

• Изготвяне на договори;

• Изготвяне на опис за получените от клиента документи;

• Издаване на Актуални Състояния;

• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;

• Предлагане на всички видове застраховки:
- Застраховки "Гражданска Отговорност" на автомобилите;
- Застраховка "Трудова Злополука";
- Застраховка "Финансова Стабилност";
- И др.