Skip to content Skip to footer

Управител

Георги Полежанов

Управител на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД
g.polejanov@polejanov.com

Юридически отдел

Яна Пандева-Алтънина

Управител на отдела и зам. управител на СК Полежанов
0884775750
y.altanina@polejanov.com

Отдел счетоводство

Горичка Манджукова

Главен счетоводител и управител на отдела
0879646176
g.mandzhukova@polejanov.com

Славка Димитрова

Главен счетоводител и управител на отдела
0894568018
s.dimitrova@polejanov.com

Даниела Попова-Прешелкова

Счетоводител
0894568020
d.popova@polejanov.com

Цветелина Татарска

Счетоводител
0885796550
ts.tatarska@polejanov.com

Вероника Крайнова

Счетоводител
0894568015
v.kraynova@polejanov.com

Елена Костадинова

Счетоводител
e.kostadinova@polejanov.com

Надежда Атанасова

Счетоводител
n.atanasova@polejanov.com

Росица Рашева

Счетоводител
0894568014
r.rasheva@polejanov.com

Нели Даракчиева

Счетоводител
0894568012
n.darakchieva@polejanov.com

Веселина Тренчева

Счетоводител
0879646194
v.trencheva@polejanov.com

Николина Ботева

Счетоводител
n.boteva@polejanov.com

Богдана Полежанова

Счетоводител
b.polejanova@polejanov.com

Надежда Здравкова

Счетоводител
0886121321
n.zdravkowa@polejanov.com

Мария Асенова

Счетоводител
m.asenova@polejanov.com

София Ганджова

Счетоводител
0899646194
s.gandzhova@polejanov.com

Отдел ТРЗ

Богдана Кузманова

ТРЗ и управител на отдела
0879646184
b.kuzmanova@polejanov.com

Борислава Коцакова

Отдел ТРЗ
0894568019
b.kotsakova@polejanov.com

Миланка Гарабийска

Отдел ТРЗ
0879646193
m.garabiyska@polejanov.com

Анна Попова

Отдел ТРЗ
a.popova@polejanov.com

Вера Маврева

Отдел ТРЗ
0887552422
v.mavreva@polejanov.com

Отдел работа с клиенти/администрация

Елена Костадинова

Управител на отдела
0885799330
e.kostadinova@polejanov.com

Микаела Копанарова

Отдел работа с клиенти, регистрации, администрации и ревизии
m.kopanarova@polejanov.com
Testimonials

Feedback from you

Освен, че е много представителен и лесно се общува с целия екип на счетоводната къща, винаги са били в състояние да разберат нуждите ми и да предложат помощ, която ми помага в бъдещите ми планове.

Иван Иванов

Управител

Г-н Полежанов и екипът му работят приятелски с местния бизнес – използваме услугите им от 1997г. и винаги сме били доволни от начина, по който се грижат за нашия бизнес. Препоръчах ги на редица приятели и бизнес партньори.

Георги Георгиев

Mениджър продажби