Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За целта може да се подадат декларации към работодателя за връщане на данъка. Размерът на сумите за данъчни облекчения за деца за 2022 год. са:

● за едно ненавършило пълнолетие дете е 6 000 – сумата за получаване е до 600лв;

● за две ненавършили пълнолетие деца е 12 000 лв. – сумата за получаване е до 1 200 лв.;

● за три и повече ненавършили пълнолетие деца е 18 000 лв. – сумата за получаване е до 1 800 лв.

НЕ МОГАТ да ползват данъчно облекчение родители, които през цялата 2022 год. са били в майчинство. Облекчението може да се ползва от другия родител.

Облекченията се ползват само от единия родител. Ако обаче размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител – разликата може да се ползва от другия родител.

НЕ МОГАТ да ползват данъчно облекчение родители, които имат неплатени публични задължения.

Детето, за което се ползва данъчно облекчения трябва към дата 31.12.2022:

● да е местно лице на държава – членка на ЕС или на друга държава;

● да не е навършило пълнолетие . Облекчението обаче може да се ползва за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 година;

● да не е настанено в социална или интегрирана здравно – социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка , в дом за деца, лишени от родителска грижа  или в дом за медико-социални грижи за деца.

За да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение е необходимо в срок от 30 ноември до 31 декември да му представите необходимите документи.

Работникът/служителят еднократно може да избере да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение при работодателя си.

Ако не сте се възползвали от данъчните облекчения чрез работодателя до 31.12.2022 можете да го направите чрез  подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

За повече въпроси сме на разположение:

Екип на „Счетоводна къща Полежанов” ЕООД

Тел. : 0747 80 560