Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ново данъчно облекчение! 🏠🛠

Можете да ползвате данъчна отстъпка за извършен ремонт или подобрения на дома през 2021г. Тя се отнася само за положения от майсторите труд, като след съответните преизчисления крайната сума е до 200 лв. 📄 За да се възползвате от облекчението, трябва да впишете в годишната си данъчна декларация разходите на домакинството за ремонт. При подаването на декларацията не е необходимо да прилагате документи за извършените плащания, но е важно да ги пазите, за да ги представите при евентуална проверка от страна на НАП. Условията за данъчната отстъпка са следните:

✅ Имотът да е на територията на страната

✅ Ползващият облекчението да е собственик/съсобственик на имота

✅ Ремонтът да е извършен от местно лице и то да не е свързано лице с ползващия облекчението

✅ Лицето да няма публични задължения

Важно: 🧰 За всеки имот общият максимален размер на данъчното облекчение е 200 лв., независимо от броя на собствениците.