Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

От 3-ти до 5-ти май хотелиерите могат да кандидатстват по Програма за ползване на хуманитарна помощ за търсещите временна закрила в България заради войната в Украйна, за втория отчетен период – от 1 до 30 април.

Обхванатите от временната закрила имат право на помощ в размер на 43,60 лв. за нощувка, храна, туристически данък и транспортиране. Помощта ще се получава за местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър или в създадения за целите на програмата Регистър за места за подслон.

Средствата се изплащат ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма на база на фактически извършени разходи.