Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Очаква се  държавата да подпомогне животновъдите за закупуване на фураж, което ще бъде допълнителната помощ за сектора и с цел осигуряване на продоволствена сигурност.