Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

От 01.07.2021 год. влизат в сила нови правила за електронната търговия

Обекти, за които се отнасят новите правила са:

– дружества, които извършват електронна търговия

– дружества, които продават стоки онлайн

– дружества, които са онлайн пазар или платформа

Новият режим ще обхване изброените горе дружества, които предоставят:

– всички трансгранични доставки на услуги на купувачи

– вътресъюзни дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни продажби, улеснявани от онлайн пазарите

– дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави като пратки на стойност до 150 евро

Новите правила – OSS (Режим за обслужване на едно гише за ДДС) – дават възможност на дружествата, които извършват горепосочените продажби:

– да се регистрират по ДДС в една държава членка на ЕС и тази регистрация да важи за целия ЕС

– да декларират и плащат дължимия ДДС за всички отговарящи на условията трансгранични продажби в ЕС само в държавата, в която са регистрирани

Ако се възползват от този режим, за дружествата отпадат задълженията да проследяват праговете за регистрация по ДДС във всяка държава членка, в която имат дистанционни продажби.

Ще внасят стоки със стойност под 150 € с облекчен митнически режим (по-бързо и по-лесно).

Регистрацията на електронния интерфейс става на портала на IOSS на всяка държава членка на ЕС.