Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Разгледай тук: https://polejanov.com/wp-content/uploads/2021/11/Ukazania_Vremenna_miarka_EPJ_DPJ_Pcheli_Plodove_Zelenchuci_2021.pdf

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели бюджет до 72 млн. лв. в помощ на земеделските производители за смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията заради Covid-19. Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на Covid-19. Схемата е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата.

Стопаните могат да подават заявления за подпомагане в областните дирекции на Фонда от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.

Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37 млн. лв.

5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства.

Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв.

Размерът на помощта за едно животно се разпределя, както следва:

•            млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;

•            млечни крави – 77 лв.;

•            млечни крави в планински райони – 45 лв.;

•            месодайни крави и/или юници – 45 лв.;

•            месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;

•            биволи – 77 лв.;

•            овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;

•            овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;

•            овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.

Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.

Подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци е, както следва:

•            ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;

•            сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;

•            винени лозя – 170 лв./ха;

•            домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 800 лв./ха;

•            пипер полски – 1120 лв./ха;

•            домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;

•            картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;

•            моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха;

Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.

Бюджетът на помощта е в размер до 72 млн. лв., от които 70 млн. лв. са осигурени с Постановление на Министерски съвет № 352/21.10.2021 г., а останалите 2 млн. лв. са от неусвоен ресурс по инвестиционни схеми за държавни помощи.